Image International

Alutech Bond 300/400

$1.00

Алуминиум композит панел е градежен материјал кој се состои од две алуминиумски табли и комбинација од полиетиленско полнење со мала густина меѓу нив. Горната алуминиумска табла е обоена, со што се добива супериорна цврстина на површината.

  • Естетски изглед, брза и едноставна инсталација, висока звучна и топлинска изолација, широк спектар на бои и флексибилна апликација погодна за разни конструктивни изведби се едни од главните карактеристики.
  • Наоѓаат примена при температури од -50 °C до +80 °C.
  • Главните области на примена се надворешни фасади на згради и внатрешни ѕидови, декоративни апликации, опшивки, рекламни паноа и билборди.
  • Со оваа серија на алуминиум композитни панели кои додаваат боја во светот на градежништвото и зградите, им нудиме на нашите клиенти неограничен избор на бои, текстури и димензии кои обезбедуваат креативни архитектонски решенија.
Shopping Cart