Image International

Алуминиумски У профили

Многу добро подложен за работа , отпорен на корозија, даваат многу добри резултати при механички и хемиски обработка и полирање.

Алуминиумски канал Алуминиум 35x35x2mm должина 200cm Марка различна

 

Достапни се со широк опсег на димензии

Стандардна должина од 6мт

Бои :

натур, елоксирани и електростатски фарбани

 

Најчестиот тип на користен алуминиум, најпознат на сите нас. Многу добро подложен за работа со топла и ладна пластика, отпорен на корозија, многу добри резултати при механички и хемиски полирање. Се користи за структурни и украсни елементи во алуминиумска столарија, умерено оптоварени градежни конструкции и моторни возила, спортска рекламна и туристичка опрема, украсни елементи на механизирани апарати за домаќинство, мебел и др.

Каналите се направени од суров алуминиум. Достапни  се како натур , хемиски елоксирани, полирани и бојосани.

Толеранцијата на сечење +/- 3mm, поради производството во делови од 3m или 6m.

 

Shopping Cart