Image International

Алуминиумските профили за светлечки реклами

Алуминиумски профили се разликуваат и се изработуваат според типот на куќиштето, поточно реклами со алуминиумско куќиште и огласи со куќиште од алуминиум.

Алуминиумските профили за изработка на светлечки реклами се исклучително погодни за изработка и на помали и на поголеми огласи. Без разлика на нивната мала тежина, алуминиумските профили даваат голема стабилност на рекламите, што овозможува производство на реклами од мал и голем формат. Алуминиумските самоносечки профили нудат избор од различни ширини, длабочини и профили. Осветлените огласи од алуминиумски профили се разликуваат и се изработуваат според типот на куќиштето, поточно реклами со алуминиумско куќиште и огласи со куќиште од алуминиум.

Осветленото рекламирање од алуминиумски профили, покрај алуминиумските профили, има и заден дел од поцинкуван лим, лице од бел клирит и флуо или LED осветлување. Самата реклама е исклучително стабилна и е поставена како потпорна конструкција. Самиот композитпанел може да биде со различни бои и дебелини, додека самиот плексиглас може да се користи во комбинација со разни материјали, како ПВЦ фолија, што придонесува за разновидноста на ефектите и визуелното богатство на рекламирањето.

Shopping Cart