Image International

Огледален Алуминиум во табли

$1.00

Огледалниот алуминиум во табли се користи на места кои бараат декоративност и визуелност. Се добива со истегнување на неколку слоеви на алуминиумската плоча и претворање во композити. Горниот слој е слојот со кој се обезбедува огледален изглед.

Огледалниот алуминиум во табли се користи на места кои бараат декоративност и визуелност. Се добива со истегнување на неколку слоеви на алуминиумската плоча и претворање во композити. Горниот слој е слојот со кој се обезбедува огледален изглед.

Огледалниот алуминиум во табли е продукт кој дава богатство во дизајните со своите карактеристики:

  • Квалитет на стаклено огледало
  • Лесен и тенок
  • Ниска кршливост
  • Заштитна површинска фолија
  • Поекономичен споредбено со еквивалентни производи

Наоѓа примена кај промотивни системи, табли, индустрија за мебел, дизајн на ентериери.

Shopping Cart