Image International

Pet Pocket U+C+D Тип

• ПЕТ транспарентни јасни држачи за документи.
• Може да се произведуваат нестандардни големини.
• Може да се печати.

 

 

ГОЛЕМИНИ

A4 (210 X 297 mm), A5 (148 X 210 mm), A6 (105 X 148 mm), A7 (74 X 105 mm)

Држач за брошура Pet Pocket, кој е проѕирен држач за документи со висока јачина во мат боја, е идеален за менија и ценовници, особено во ресторани. Производот е погоден за печатење.

Идеален за менија и ценовници во ресторани. Погоден е за печатење. Можете да не контактирате за нестандардни потреби, отпечатоци и количини кои можат да бидат специјално произведени според побарувачката

PET POCKET U ТИП : Чисто ТЕЖИНА ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ
БЕЗ ЛЕНТА СО ЛЕНТА ПОСТЕР ОПИС В Х СО ПАКУВАЊЕ *WXHXD
UPCU0D00A4 UPCU1D00A4 210 X 297 mm А4 портрет 210 мм 298 мм 4.600 кг 245 X 350 X 85 mm (25 парчиња)
UPCU0Y00A4 UPCU1Y00A4 297 X 210 mm А4 пејзаж 297 мм 211 мм 4.600 кг 245 X 350 X 85 mm (25 парчиња)
UPCU0D00A5 UPCU1D00A5 148 X 210 mm А5 портрет 148 мм 211 мм 2.400 кг 245 X 350 X 85 mm (50 парчиња)
UPCU0Y00A5 UPCU1Y00A5 210 X 148 mm А5 пејзаж 210 мм 149 мм 2.400 кг 245 X 350 X 85 mm (50 парчиња)
UPCU0D00A6 UPCU1D00A6 105 X 148 mm А6 портрет 105 мм 149 мм 1.400 кг 120 X 200 X 100 mm (50 парчиња)
UPCU0Y00A6 UPCU1Y00A6 148 X 105 mm А6 пејзаж 148 мм 106 мм 1.400 кг 120 X 200 X 100 mm (50 парчиња)
UPCU0D00A7 UPCU1D00A7 74 X 105 mm А7 портрет 74 мм 106 мм 1.400 кг 120 X 200 X 100 mm (100 парчиња)
UPCU0Y00A7 UPCU1Y00A7 105 X 74 mm А7 пејзаж 105 мм 75 мм 1.400 кг 120 X 200 X 100 mm (100 парчиња)
PET POCKET C ТИП : Јасно ТЕЖИНА ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ
ЧЛЕН ПОСТЕР ОПИС В Х СО ПАКУВАЊЕ *WXHXD
UPCC1D00A4 210 X 297 mm А4 портрет 210 мм 300 мм 1.200 кг 245 X 350 X 85 mm (25 парчиња)
UPCC1Y00A4 297 X 210 mm А4 пејзаж 297 мм 213 мм 1.200 кг 245 X 350 X 85 mm (25 парчиња)
UPCC1D00A5 148 X 210 mm А5 портрет 148 мм 213 мм 1.500 кг 245 X 350 X 85 mm (50 парчиња)
UPCC1Y00A5 210 X 148 mm А5 пејзаж 210 мм 151 мм 1.500 кг 245 X 350 X 85 mm (50 парчиња)
UPCC1D00A6 105 X 148 mm А6 портрет 105 мм 151 мм 0.880 кг 120 X 200 X 100 mm (50 парчиња)
UPCC1Y00A6 148 X 105 mm А6 пејзаж 148 мм 108 мм 0.880 кг 120 X 200 X 100 mm (50 парчиња)
UPCC1D00A7 74 X 105 mm А7 портрет 74 мм 108 мм 1.180 кг 120 X 200 X 100 mm (100 парчиња)
UPCC1Y00A7 105 X 74 mm А7 пејзаж 105 мм 77 мм 1.180 кг 120 X 200 X 100 mm (100 парчиња)
PET POCKET D ТИП : Чисто ТЕЖИНА ГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕ
ЧЛЕН ПОСТЕР ОПИС В Х СО ПАКУВАЊЕ *WXHXD
UPCD1D00A2 420 X 594 mm А2 портрет 420 мм 597 мм 4.000 кг 460 X 660 X 21 mm (10 парчиња)
UPCD1Y00A2 594 X 420 mm А2 пејзаж 594 мм 423 мм 4.000 кг 460 X 660 X 21 mm (10 парчиња)
UPCD1D00A3 297 X 420 mm А3 портрет 297 мм 423 мм 2.070 кг 350 X 460 X 21 mm (10 парчиња)
UPCD1Y00A3 420 X 297 mm А3 пејзаж 420 мм 300 мм 2.070 кг 350 X 460 X 21 mm (10 парчиња)
UPCD1D00A4 210 X 297 mm А4 портрет 210 мм 300 мм 2.070 кг 245 X 350 X 85 mm (25 парчиња)
UPCD1Y00A4 297 X 210 mm А4 пејзаж 297 мм 213 мм 2.070 кг 245 X 350 X 85 mm (25 парчиња)
UPCD1D00A5 148 X 210 mm А5 портрет 148 мм 213 мм 2.020 кг 245 X 350 X 85 mm (50 парчиња)
UPCD1Y00A5 210 X 148 mm А5 пејзаж 210 мм 201 мм 2.020 кг 245 X 350 X 85 mm (50 парчиња)
UPCD1D00A6 105 X 148 mm А6 портрет 105 мм 151 мм 1.170 кг 120 X 200 X 100 mm (50 парчиња)
UPCD1Y00A6 148 X 105 mm А6 пејзаж 148 мм 108 мм 1.170 кг 120 X 200 X 100 mm (50 парчиња)

Pet Pocket

Shopping Cart