Image International

ПЛАСТИЧНО А-ПАНО

А-паното е погоден за надворешна употреба.
Тоа е со двостран приказ.

  • Рекламните пaно се преносливи и лесно може да се користат насекаде.
  • Се применуваат сите видови текстови и знаци за насока што ги сакате, лого на компанијата, знак за паркирање и др.
  • Се применуваат сите материјали за дигитално печатење за нивно брендирање.Посебно се претпочита на улиците и пред продавниците. 

Рекламните паноа се рекламни материјали кои можат да се користат во речиси секој сектор. Пластичните паноа за паркирање со нога се користат во многу области како што се страните на патиштата, предните врати на вратите, предните делови на продавниците, фронтовите на продавниците за аптеки.

Можете безбедно да ги користите нашите пластични паноа во рекламите за вашите производи, насочувајќи се до вашата продавница и паркинг места. Посебно се претпочита на улиците и пред продавниците. Причината за тоа е да се привлече вниманието на потенцијалниот клиент кој минува низ тој простор.

Можете да ја создадете тежината што ја сакате со ставање вода или песок на основата.
Особено е погоден за надворешна употреба.

 

 

Shopping Cart