Image International

Текстилен профил 32мм

Профилот од 32 mm може да се користи за рамки со средна големина. Релативно е тенок со висококвалитетна елуксажа. Воглавно се користи за изработка на неосветлени рамки.

Додатоци

  • силиконска гума
  • аголни спојки

Алуминиумските текстилни рамки се наменети за поставување огласи испечатени на текстилно платно (канвас). Тие претставуваат иновативно решение за истакнување на рекламните пораки на ѕидовите во малопродажните и деловните згради. Благодарение на современите технологии за печатење, ваквите реклами оставаат посебен ефект кај гледачот.

Профилот од 32 mm може да се користи за рамки со средна големина. Релативно е тенок, па во таа смисла е многу интересен за поставување реклами на разни места. Откако ќе се инсталира, овозможува лесна замена на огласи со големи димензии.

Shopping Cart