Image International

Алуминиумски U профил

Боја: алуминиум, необработена

Внатрешна димензија: 10 и 16 mm

Профилот се користи како завршен елемент за поликарбонатни панели, за затворање и заштита на ќелиите во панелите. Поради ребрестата структура и долгите краци, профилот силно го компресира панелот и е погоден за монтирање на стеги (шарки) и прицврстување.

Профилот структурно го зајакнува панелот, често се користи за правење рамки.

Боја: алуминиум, необработена

Внатрешна димензија: 10 и 16 mm

Shopping Cart